Go to Top

Luty 2017

Dyplom MBA przepustką do Rady Nadzorczej

Absolwenci MBA od 1 stycznia 2017r. nie muszą już zdawać egzaminów na członków organów nadzorczych. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym reguluje między innymi wymagania jakie stawiane są kandydatom do rad nadzorczych (Art. 19). Od tej pory dyplom MBA zwalnia z konieczności zdawania egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. Poniżej fragment ustawy: Rozdział 3 Wymogi dla kandydatów …Czytaj więcej

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków SA MBA

W imieniu Zarządu, zapraszam na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA, które odbędzie się w Restauracji Stary Spichlerz w Hotelu Królewskim – Gdańsk, Ołowianka 1  https://goo.gl/maps/n4jupmcapQq  w dniu 10.03.2017 (piątek) godz. 17.30.  Ze względów organizacyjnych proszę o rejestrację: www.walne2017.evenea.pl do 8.03.2017 r. Małgorzata Tobiszewska – Prezes Zarządu SA MBA