Go to Top

Ankieta Środowiska MBA

Koleżanki i Koledzy,
W listopadzie ubiegłego roku, podczas rejsu promem „Polonia” do Ystad, miało miejsce spotkanie integracyjne absolwentów MBA z różnych miast Polski. Wspólnie mieliśmy okazję dzielić się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Spotkanie to dało impuls do działań nad inicjatywą integracji Stowarzyszeń Absolwentów MBA. Od rozmów przeszliśmy do czynów.
Na początek w ramach trzech Stowarzyszeń MBA – ze Szczecina, Gdańska oraz Warszawy – powołaliśmy zespoły, które opracowują model naszej przyszłej współpracy. Pozwoli to na integrację środowiska MBA, co stanowić będzie wartość dodaną dla członków naszych Stowarzyszeń.
W celu lepszego poznania opinii środowiska MBA w Polsce na temat planowanych przez nas działań przeprowadziliśmy w dniach 8 – 22 lutego 2018 roku ankietę skierowaną od studentów, absolwentów oraz osób zamierzających w najbliższym czasie podjąć studia MBA. W ankiecie udział wzięło 206 osób. Zależało nam na tym, żeby poznać Wasze oczekiwania oraz wyciągnąć wnioski pozwalające na wytyczenie kolejnych kroków w obszarze networkingu społeczności Certyfikowanych Managerów. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby nasze działania odpowiadały na potrzeby obecnych i przyszłych Członków naszych Stowarzyszeń. Poniżej znajdziecie podsumowanie tego badania. Zapraszamy was do lektury i dzielenia się z nami Waszymi opiniami i komentarzami.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA ze Szczecina
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA z Gdańska
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Studiów MBA „MBA Inspire”

Pobierz  Raport_ankieta_MBA

,