Go to Top

Jak wyprzedzić przyszłość?

„Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie radzą sobie z Excelem, ale ci , którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i uczyć na nowo.”
Jacek Santorski, psycholog i przedsiębiorca

Kariera Menadżera XXI wieku to projekt inspirujący menedżerów do działania i gotowości na zmiany.

Jak to jest, że jedni szybko stają na nogi, a inni nie potrafią pogodzić się ze zmianą traktując ją jako klęskę? Na to pytanie staramy sobie odpowiedzieć wspólnie, wspierając się specjalistami z dziedziny rekrutacji czy doświadczonymi biznesmenami.

Oczywiście wpływ na nasze nastawienie mają różne czynniki: wychowanie, środowisko w jakim jesteśmy, czy wreszcie branża w jakiej działamy.

Wychowanie to pewne nawyki z którymi związane są nasze predyspozycje.

Środowisko to nasi bliscy lub mentor – czy kogokolwiek takiego mamy w swoim otoczeniu?

Branża – pozwala nam się specjalizować, pozwala na bycie autorytetem.

Niezmiernie ważne jest to, byśmy mieli wpływ na czynniki zewnętrzne – zmieniali się w osobę, która wpływa na to co się dzieje wokół niej, zamiast być osobą, która jest pod nieustannym wpływem działania innych czynników.

Jako Stowarzyszenie Absolwentów MBA, w ramach projektu „Kariera Menedżera XXI wieku” proponujemy:

 • Wsparcie HR Business Partnera – Magdalena Kozłowska
 • Wsparcie Agencji Rekrutacji – Jobhouse
 • Współpracę z Polskim Korpusem Korporacyjnym
  Dostęp do informacji o otwartych procesach na stanowiska w radach nadzorczych
 • Cykl wykładów:
  Spotkania z inspirującymi Liderami
  Dobre praktyki
  Personal brending
  Work-life balance
  Sprzedaż w biznesie
  Coaching personalny
  Negocjacje w biznesie
  Neuroprzywodztwo
  Komunikacja interpersonalna
  Lidership

Jeżeli macie inne tematy, które warto poruszyć w ramach tego projektu prosimy o kontakt na e-mail: ewstrawa@gmail.com.

 

 

„Najlepsi menedżerowie będą wygrywać nie dzięki opanowaniu tradycyjnych umiejętności i narzędzi, ale dzięki wysokiej elastyczności i adaptowalności w relacjach z ludźmi i najnowszą technologią” – te słowa Marka Davida Nevinsa i Stephena Stumpfa, niezwykle trafnie przełożył Pan Jacek Santorski.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie z p. Ryszardem Trykosko, pt. Budując Pomorze.

Ewelina Strawa
Członek Zarządu SA MBA

, , , , , ,