Go to Top

Jobhouse Sp. z o. o.

Jobhouse Sp. z o. o. to ogólnopolska agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego wywodząca się z Trójmiasta, ze 100% polskim kapitałem, o międzynarodowym zasięgu. Specjalizuje się w usługach rekrutacyjnych oraz wynajmie personelu. Oferta skierowana jest zarówno do firm, które chciałyby scedować część obowiązków kadrowych na firmę zewnętrzną, jak i do kandydatów – chcących zmienić pracę.

Jobhouse Sp. z o.o. od 2011 roku skutecznie pomaga firmom na całym świecie, oferując fachowe doradztwo, profesjonalną obsługę Klienta, zaangażowanie oraz terminowość. Potwierdzeniem jej rzetelności jest certyfikat Krajowego Rejestru agencji Zatrudnienia oraz liczne referencje. Misją firmy jest przyczynianie się do rozwoju rynku pracy – pracowników, firm i społeczności lokalnej. Jobhouse skutecznie realizuje tę misję poprzez aktywizację osób bezrobotnych i starszych oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Nasza firma ściśle współpracuje z innymi instytucjami rynku pracy, takimi jak Powiatowe Urzędy i Ochotnicze Hufce Pracy, Biura Karier, stowarzyszenia i fundacje zajmujące się aktywizacją bezrobotnych oraz środowiska biznesowe, wymieniając wiedzę, współtworząc dobre praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i propagując działania zgodne z ogólnoświatowymi standardami i lokalnym prawem.

Współpraca ze Stowarzyszeniem:

–          wzajemne wspieranie się przy wypełnianiu swoich misji/celów statutowych/strategicznych,

–          propagowanie ofert pracy wśród Stowarzyszenia Absolwentów  MBA,

–          doradztwo zawodowe wśród Stowarzyszenia Absolwentów  MBA,

–          udział w spotkaniach Stowarzyszenia Absolwentów MBA przez Jobhouse Sp. z o.o.

–          świadczenie usług oferowanych przez Jobhouse Sp. z o.o w zakresie rekrutacji tj. udział w procesie rekrutacji, networking wśród Stowarzyszenia Absolwentów MBA,

–          organizowanie szkoleń, warsztatów poświęconych tematyce powiązanej z doradztwem zawodowym/rekrutacją/zarządzaniem oraz obszarami pokrewnymi przez Jobhouse Sp. z o.o. dla Stowarzyszenia Absolwentów MBA,

–          wzajemne wsparcie na rzecz pozyskiwania nowych obszarów działalności w Polsce.

,