Go to Top

KICK OFF! – WYBLOGUJMY LUDZKI WYMIAR BIZNESU

Odsłaniamy kolejną inicjatywę Stowarzyszenia Absolwentów MBA – blog.

Na początek kilka faktów:

Jednym z głównych założeń statutowych Stowarzyszenia to „organizowanie platformy współpracy oraz wymiany doświadczenia zawodowego a także organizacji koleżeńskiej pomocy członkom Stowarzyszenia” i nie tylko :).

Z Internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową korzystało w 2014 roku 2/3 Polaków (67%), przy czym zdecydowana większość regularnie. (CBOS NR 12/2015)

Niemal 1/3 użytkowników światowej populacji korzysta z mediów społecznościowych (31%), a przeciętny Polski User spędza w Internecie 4,4 h (desktop) i 1,3 h (mobile) każdego dnia. (Liczby Polskiego Internetu 2015)

58% Polaków nie czyta książek, a prawie połowa z Nas nie przeczytała w ostatnim miesiącu tekstu dłuższego niż 3-y strony maszynopisu. (Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r. –raport dla Biblioteki Narodowej)

Przeciętny SMS to jak powszechnie wiadomo 160 znaków czyli około 25 wyrazów (powyższe ma 65 znaków).

34% ogółu użytkowników Internetu czytało blogi. (CBOS NR 90/2015)

2/3 Polaków zarabia wciąż mniej niż średnia krajowa (w lutym 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4 138 PLN). Prawie połowa z Nas deklaruje, że pracuje w tygodniu więcej niż 40 h.

Mniej więcej co szósty pracownik (17%) deklaruje, że w ciągu ostatnich pięciu lat był szykanowany przez swojego przełożonego. Blisko co czwarty zatrudniony (24%) deklaruje, że w jego miejscu pracy zdarzały się przypadki szykanowania przez przełożonych, a prawie co piąty (17%) mówi o szykanach ze strony koleżanek lub kolegów. (CBOS NR 109/2014)

Ponad połowa badanych (55%) nie ufa nieznajomym, w tym co dziewiąty (11%) − w sposób zdecydowany. Przekonanie, że zaufanie do partnerów w interesach jest na ogół opłacalne, wyraża obecnie jedna trzecia ankietowanych (33%), natomiast według dwóch piątych (40%) zbyt duża ufność w tym względzie nie przynosi zazwyczaj nic dobrego. (CBOS NR 29/2014)

Prawie co piąty badany (19%) deklaruje, że w ciągu ostatniego roku poświęcił swój wolny czas na dobrowolną i nieodpłatną pracę w jakiejś organizacji lub instytucji (CBOS NR 60/2014)

W Polsce jest obecnie około 50 programów MBA, z tego ponad 20 prowadzą uczelnie państwowe, głównie uniwersytety, politechniki i uniwersytety ekonomiczne. Pozostałe – są w uczelniach niepublicznych i innych instytucjach. Najwięcej studiów MBA jest w Warszawie – około 20. Poza tym kandydaci na super menedżerów mają do wyboru głównie duże miasta: Poznań, Wrocław, Kraków, Szczecin, Łódź, Gdańsk, Toruń.


Wybór powyższych fragmentów z danymi statystycznymi nastąpił nieprzypadkowo, aczkolwiek wyrwane z kontekstu niewiele mówią. Doskonale wiedzą o tym dziennikarze i PR-owcy. Jeszcze więcej analitycy danych, księgowi, finansiści, menadżerowie. Dane to klucz – a jednocześnie pułapka. Jeden przyimek zmienia znaczenie, nie mówiąc już o trafności wyboru, kompletności i wiarygodności. Niemniej jednak powyższe obrazuje znikomy procent tematów, które dotykają wszystkich, czy jest się Absolwentem MBA czy też nie. Są to także tematy uniwersalne, niechętnie poddające się czasowi – zmienia się tylko lub aż sposób ich ekspresji, forma, język.

W naszym blogu będziemy pisać albo o faktach albo będziemy wyrażać opinię. Nie będziemy naciągać rzeczywistości, nad interpretować. Mamy prawo do niewiedzy lub do wiedzy niewystarczającej. Nie będziemy udawać mądrzejszych niż w danym temacie lub momencie jesteśmy.

Wy-blog-ujmy wspólnie ludzki wymiar biznesu – to „mała misja tego bloga” –  ważne jest wszystko to co Nas dotyczy, każdy problem, którego choćby zdefiniowanie, wy-blogowanie dołoży małą cegiełkę w jego rozwiązaniu. Nie ma więc tematów głupich czy byle-jakich i nieważnych. Wszystko ma znaczenie !

Zapraszam do pisania i komentowania!

 

 

 

O Marta Abel-Sokołowska

Menadżer Projektów.