Go to Top

Kto zarządza ryzykiem w organizacji? – Gdynia 2.10.2019

Stowarzyszenie Absolwentów MBA zaprasza członków SA MBA, absolwentów i słuchaczy MBA oraz Sympatyków na spotkanie poświęcone zarządzaniu ryzykiem w organizacji. Naszym prelegentem będzie Tomasz Gasiński także absolwent MBA (GFKM), Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A.

Zapraszamy na spotkanie społeczności MBA!

Małgorzata Tobiszewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA


TOMASZ GASIŃSKI

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A. – odpowiada za rozwój kultury i narzędzi oraz profesjonalizację zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Zaangażowany w promowanie w Polsce podejścia do biznesu opartego na zasadach zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju. Współpracował m.in. z grupami roboczymi powołanymi w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Prezesie Rady Ministrów. Autor podręczników „Zrównoważony biznes” i „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu”.

Członek Rady Fundacji CentrumCSR.PL, były trener i członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Wykładowca Collegium Civitas z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania projektami.

W 20 letniej pracy zawodowej na różnych stanowiskach: menedżer / konsultant / audytor.

Ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz specjalizację „Environmental Protection and Management” na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Absolwent Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i ERASMUS University Rotterdam.

Doktorant III-ciego roku Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Praca doktorska w dziedzinie: Zarządzanie Ryzykiem Projektów Wydobywczych.

, , , , , ,