Go to Top

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA w kadencji 2017-2019 działa w następującym składzie:

Małgorzata Tobiszewska

Prezes Zarządu

Jarosław Filipczak

Wiceprezes Zarządu

Joanna Kraska

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Pieczułajtis

Wiceprezes Zarządu

Dominika Zielińska

Sekretarz Zarządu

Jacek Barzowski

Członek Zarządu

Ewelina Strawa

Członek Zarządu