Go to Top

Podpisanie porozumienia o współpracy środowiska MBA

Pragniemy z radością poinformować o ważnym wydarzeniu, które będzie mieć bardzo istotny i pozytywny wpływ na rozwój naszego Stowarzyszenia. W dniu 24 kwietnia b.r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy między trzema organizacjami zrzeszającymi środowisko MBA: Stowarzyszenie Absolwentów MBA z Gdańska, Stowarzyszenie Absolwentów MBA ze Szczecina oraz MBA Inspire z Warszawy.

Uroczyste podpisanie miało miejsce w Warszawie, przy okazji Marketu Inspiracji MBA Inspire, cyklicznego wydarzenia skierowanego do środowiska MBA.

Jedną z podstawowych korzyści płynących z podpisanego Porozumienia jest znaczne poszerzenie sieci kontaktów oraz wynikającego z tego potencjału interakcji, ze względu na fakt, że Członkowie Stowarzyszeń, które złożyły podpis pod Porozumieniem, stają się teraz jedną większą Społecznością.

W celu ułatwienia integracji, wkrótce, planowane jest uruchomienie platformy komunikacyjnej, do której dołączą wszyscy Członkowie z trzech Stowarzyszeń.

Dzięki temu możliwe będzie poznanie osób które należą do Społeczności, ich specjalizacji zawodowych, doświadczeń, a ta wiedza jest kluczowa przy poszukiwaniu szeroko rozumianych okazji biznesowych oraz przy wzajemnym wsparciu pomiędzy Członkami Społeczności.

Istotnym obszarem działania w ramach Porozumienia jest także budowanie wartości dodanej dla Członków Społeczności poprzez wzajemne wspieranie się.

Przykładem wartości dodanej może być pomoc w znalezieniu nowego pracodawcy, pracownika, kontrahenta, partnera biznesowego, skorzystanie z wiedzy fachowej, udział w spotkaniach inspirujących do nowych aktywności biznesowych a także skracanie ścieżek dotarcia do aniołów biznesu i wiele innych działań – a wszystko to w ramach koniecznej zasady bezinteresowności, która stanowi nieodłączny, wręcz obowiązkowy element, charakterystyczny dla środowiska MBA.

Wyrażając radość ze istotnego kroku w przód, chcielibyśmy zakomunikować, iż kolejnym działaniem po podpisaniu Porozumienia będzie budowa platformy komunikacyjnej, umożliwiającej interakcję pomiędzy Członkami Stowarzyszeń oraz budowanie, wspomnianej wyżej, wartości dodanej.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w rozwój Społeczności.

, , ,