Go to Top

Relacja ze spotkania SA MBA – Strategiczna gra biznesowa

Kolejne spotkanie Stowarzyszenia Absolwentów MBA już za nami. W dniu 17.11.2016r. spotkaliśmy się w Olivia Business Centre – O4 na rozgrywce Strategicznej gry biznesowej – Twierdza Poznań. Przybyłych gości przywitała prezes SA MBA Małgorzata Tobiszewska, a następnie przystąpiliśmy pod okiem Mistrzów gry, którymi byli Waldemar Dzienisz oraz Małgorzata Zaremba do ocalenia ludności z Twierdzy Poznań. Czy nam się to udało? O tym wiedzą gracze poszczególnych drużyn. Gra była też znakomitą okazją do refleksji nad podejmowanymi strategiami, decyzjami, komunikacją i współpracą w zespole.

, , , , , , ,