Go to Top

Spotkaliśmy się na Walnym SA MBA

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków SA MBA odbyło się w tym roku 11 czerwca w hotelu Almond w Gdańsku. Była to wspaniała okazja do spotkania się po długim czasie w gronie absolwentów MBA. Pandemia i ograniczenia z nią związane, uniemożliwiły nam organizację spotkań przez wiele miesięcy, więc wszyscy bardzo się cieszyliśmy na możliwość spotkania w realu.

Walnemu Zebraniu przewodniczył Wiceprezes Zarządu Jarosław Filipczak, a protokółował je Sekretarz Zarządu, Przemysław Bednarski. Prezes Małgorzata Tobiszewska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował jej Przewodniczący, Andrzej Kierdelewicz. Po wysłuchaniu sprawozdań, Walne Zebranie udzieliło absolutorium zarządowi SA MBA. Na wniosek zarządu, członkowie SA MBA podjęli również uchwałę o zmianie niektórych zapisów w statucie organizacji. W związku z tym, że w tym roku kończyła się dwuletnia kadencja władz stowarzyszenia, odbyły się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nad prawidłowością wszystkich głosowań czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie Kateryna Domaradzka i Damian Markowski. W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz stowarzyszenia na lata 2021-2023, zostały wybrane następujące osoby:

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA:

  • Tobiszewska Małgorzata – prezes zarządu
  • Bednarski Przemysław – wiceprezes
  • Filipczak Jarosław – wiceprezes
  • Juchniewicz Agnieszka – wiceprezes
  • Pieczułajtis Krzysztof – wiceprezes
  • Wilczyńska Ewa – wiceprezes
  • Zielińska Dominika – wiceprezes

Komisja Rewizyjna:

  • Kierdelewicz Andrzej – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Biegański Kamil – członek Komisji Rewizyjnej

Po oficjalnym zakończeniu Walnego nie rozstaliśmy się szybko, bo to był tradycyjnie dopiero początek naszego spotkania…

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,