Go to Top

Zjazd Integracyjny stowarzyszeń MBA – Silnowo 2021

Na zaproszenie szczecińskiego Stowarzyszenia Absolwentów Master of Business Administration uczestniczyliśmy w dniach 8-10.10.2021r. w Zjeździe Integracyjnym stowarzyszeń MBA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń ze Szczecina, z Gdańska, Wrocławia, Torunia i Warszawy. Spotkaliśmy się w Silnowie, na Pojezierzu Drawskim, w Domu nad Jeziorem. Była to okazja do nawiązania bliższych znajomości oraz rozmów na temat współpracy stowarzyszeń. Odbyły się również zawody sportowe, które zaowocowały zdobyciem przez członków naszego stowarzyszenia pucharów. I miejsce w tenisie ziemnym zdobył Krzysztof Pieczułajtis, natomiast I miejsce w piłkarzykach zdobył Robert Ponto.

 

,