Go to Top

kwiecień 2022

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA, odbyło się 22.04.2022 r. w Hotelu Królewskim w Gdańsku.

Zebraniu przewodniczył Wiceprezes Zarządu Jarosław Filipczak, który przedstawił także Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Kamil BiegańskiRead the rest