Go to Top

Dołącz do nas

Członkowie naszego stowarzyszenia są absolwentami różnych uczelni MBA i uważamy to za naszą wielką wartość!

Chcesz przystąpić do Stowarzyszenia Absolwentów MBA? Jesteś absolwentem lub obecnie studiujesz MBA?

Zapoznaj się ze statutem SA MBA, procedurą przyjmowania członków oraz prześlij wypełnioną Deklarację członkowską na adres: zarzad@mba-absolwenci.pl. Jeśli nie wiesz, kogo masz wpisać jako członków wprowadzających, zostaw wolne miejsce. Napisz do  zarzad@mba-absolwenci.pl z prośbą o przesłanie Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Absolwentów MBA.

Informacje o składce członkowskiej (400 zł/rok) oraz numerze konta znajdziesz tutaj.

Procedura przyjmowania członków SAMBA