Go to Top

Składki

Zgodnie z §12 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów MBA, członkowie są zobowiązani do regularnego opłacania składek. Składka roczna wynosi 400 zł, płatna w styczniu.

Termin opłacania składek członkowskich:

  • styczeń danego roku (wszyscy wiemy, że budżet trzeba znać, aby go racjonalnie zaplanować).
  • 14 dni od daty przyjęcia w poczet członków (dla członków nowo przyjętych)

Numer konta Stowarzyszenia Absolwentów MBA:  10 1940 1076 3164 9432 0000 0000.