Go to Top

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA w kadencji 2023-2025 działa w następującym składzie:

Małgorzata Tobiszewska – Prezeska Zarządu
Przemysław Bednarski – Wiceprezes Zarządu
Jarosław Filipczak – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Juchniewicz – Wiceprezes Zarządu
Dominika Zielińska – Wiceprezes Zarządu