Go to Top

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA, odbyło się 22.04.2022 r. w Hotelu Królewskim w Gdańsku.

Zebraniu przewodniczył Wiceprezes Zarządu Jarosław Filipczak, który przedstawił także Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Kamil Biegański, a spotkanie protokołował Przemysław Bednarski, Wiceprezes Zarządu. Członkowie Stowarzyszenia podjęli m.in. uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz udzieleniu absolutorium zarządowi za rok 2021 r.

Walne było również okazją do dyskusji nad działaniami jakie chcemy podejmować przez SA MBA w najbliższym czasie.

Po zakończeniu obrad, tradycyjnie już nasze spotkanie było kontynuowane w mniej formalnej atmosferze, a rozmowy trwały jeszcze kilka godzin.

, ,