Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: Walne Zebranie

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA, odbyło się 22.04.2022 r. w Hotelu Królewskim w Gdańsku. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes Zarządu Jarosław Filipczak, który przedstawił także Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Kamil Biegański, a spotkanie protokołował Przemysław Bednarski, Wiceprezes Zarządu. Członkowie Stowarzyszenia podjęli m.in. uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz udzieleniu absolutorium zarządowi za rok 2021 r. Walne było również okazją do dyskusji …Czytaj więcej

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków SAMBA – 11.06.2021

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów MBA, zgodnie z §17 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów MBA, zwołuje:  Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków  Miejsce: Hotel ALMOND, ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk I Termin: 11.06.2021 (piątek) godz. 17.30 II Termin: 11.06.2021 (piątek) godz. 17.45 (drugi termin obowiązuje w przypadku niedostatecznej liczby członków w pierwszym terminie) Ze względu na zapewnienie wszystkim członkom odpowiednich, bezpiecznych warunków spotkania (obowiązujące ograniczenia)  wymagane jest potwierdzenie swojego uczestnictwa najpóźniej do dnia 8.06.2021r. pod linkiem …Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków SA MBA -27.03.2018

ZAPROSZENIE W imieniu Zarządu, serdecznie zapraszam Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA na Walne Zebranie Członków   Miejsce:  Oliwia Business Center, O4, sala Jowisz  (Gdańsk, al. Grunwaldzka 472) I Termin: 27.03.2018  (wtorek) godz. 17.30 II Termin: 27.03.2018 (wtorek) godz. 17.45 (drugi termin obowiązuje w przypadku niedostatecznej liczby członków w pierwszym terminie) Porządek Zebrania: Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał – Prezes Zarządu Małgorzata Tobiszewska. …Czytaj więcej

Zarząd i Komisja Rewizyjna w kadencji 2017-2019

W Hotelu Królewskim w dniu 10.03.2017r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków SA MBA, podczas którego udzielono absolutorium dotychczasowemu zarządowi oraz dokonano wyboru władz stowarzyszenia na kadencję w latach 2017-2019r. Zarząd SA MBA został wybrany  w następującym składzie: Prezes Zarządu – Małgorzata Tobiszewska Wiceprezes Zarządu – Jarosław Filipczak Wiceprezes Zarządu – Joanna Kraska Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Pieczułajtis Sekretarz Zarządu – Dominika Zielińska Członek Zarządu – Ewelina Strawa Członek Zarządu – Jacek …Czytaj więcej

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków SA MBA

W imieniu Zarządu, zapraszam na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA, które odbędzie się w Restauracji Stary Spichlerz w Hotelu Królewskim – Gdańsk, Ołowianka 1  https://goo.gl/maps/n4jupmcapQq  w dniu 10.03.2017 (piątek) godz. 17.30.  Ze względów organizacyjnych proszę o rejestrację: www.walne2017.evenea.pl do 8.03.2017 r. Małgorzata Tobiszewska – Prezes Zarządu SA MBA  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SAMBA

Dnia 28.10.2015r. o godz. 17.15 w Olivia Business Centre (Olivia Four) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Natomiast o godz. 18.00 odbędzie się Spotkanie Inaugurujące rozpoczęcie współpracy z Olivia Business Centre.