Go to Top

Wykorzystania rachunku opłacalności inwestycji w analizach porównawczych – Gdynia, 9.02.2023

W miniony czwartek Stowarzyszenie Absolwentów MBA zaprosiło członków SA MBA, absolwentów i słuchaczy MBA oraz Sympatyków na spotkanie dotyczące Wykorzystania rachunku opłacalności inwestycji w analizach porównawczych, które poprowadził Lucjan Śledź.

„Podejmując decyzje, nie tylko inwestycyjne, często skupiamy się na bieżących wydatkach zapominając o przyszłych kosztach/korzyściach wynikających z rozważanego przedsięwzięcia. W przypadku dużych inwestycji skupiamy się głównie na budżecie CAPEX. Należy brać pod uwagę również przyszłe koszty na etapie eksploatacji i koszty zamknięcia. Adekwatnym narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji będzie zatem analiza przepływów pieniężnych w pełnym okresie trwałości analizowanego rozwiązania. Najczęściej używane koncepcje to: Rachunek kosztów cyklu życia (LCC) i Całkowity koszt posiadania (TCO). Wymienione koncepcje wymagają umiejętnego stosowania rachunku opłacalności inwestycji w analizach porównawczych, co byłoprzedmiotem naszego spotkania.

Lucjan Śledź – specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego oraz oceny finansowej projektów inwestycyjnych. Do jego kluczowych kwalifikacji należą zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz tworzenie i analizowanie biznes planów. Zajmuje się także planowaniem inwestycyjnym oraz analizuje efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Finansów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jest członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji czołowego konsultanta z dziedziny finansów GFKM.
Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył Ekonomikę i Organizację Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim.
Jest wykładowcą na Profesjonalnym Studium Finansów, Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami dla Menedżerów oraz programu Executive Master of Business Administration.
Doświadczenie zawodowe zdobył pracując między innymi z: Bridgestone, Delphi Mechatronic Systems, Energa, Federal-Mogul Bimet, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Grupa LOTOS, Grupa Żywiec, Hortex Holding, Intercell, International Paper Kwidzyn.

Partner wydarzenia DNV i GFKM

, ,